Bod č.36.:

MAJ/6 - Obytný soubor Háj, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o., insolvenční správce Ing. Vladimír Nechutný

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (důvodová zpráva k záměru) (*)
Příloha č.2 (usnesení RMP 1339/2012)
Příloha č.3 (usnesení ZMP 510/2012)
Příloha č.4 (stanoviska ORP)
Příloha č.5 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.6 (stanovisko OSI MMP )
Příloha č.7 (vyjádření vlastníků)
Příloha č.8 (výzva vlastníků RD)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (GP č. 832-13/2013)
Příloha č.11 (mapy )
Příloha č.12 (zápis z jednání KNM)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 426/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:260 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX