Bod č.37.:

MAJ/7 - Výkup pozemků p.č. 515/78, zast. budovou ÚMO Plzeň 4, a p.č. 1268/34 a 1268/72, vše k.ú. Doubravka, do vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Souhlas s výkupem)
Příloha č.2 (Souhrnné stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 4)
Příloha č.4 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 18. 04. 2013) (*)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační turistická mapa))
Příloha č.7 (Usn. RMP č. 419 ze dne 2. 5. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:261 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX