Bod č.9.:

FIN/1 - Obecně závazná vyhláška o zrušení ob. závazné vyhlášky č. 2/2001 o vytvoření a použití účelových prostř. Fondu rozvoje a bydlení

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (obecně závazná vyhláška o zrušení ob. závazné vyhlášky FRB)
Důvodová zpráva (obecně závazná vyhláška o zrušení ob. závazné vyhlášky FRB)
Příloha č.1 (vyhláška statutárního města Plzně č. /2013)
Příloha č.2 (Úplné znění vyhlášky 2/2001)
Příloha č.3 (zápis z jednání Právní komise 5.3.2013)
Příloha č.4 (zápis z jednání Finanční komise-25.3.2013)
Příloha č.5 (usnesení RMP č.414 ze dne 2.5.2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:233 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX