Bod č.34.:

MAJ/4 - Výkup garáže a pozemku parc.č. 5488/15 v k.ú. Plzeň do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 171 ze dne 10. 4. 2008)
Příloha č.3 (zápis KNM ze dne 18. 4. 2013)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (mapy - modrá mapa se zákresem, územní plán,letecký snímek,orientační mapa)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 424 ze dne 2. 5. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:258 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX