Bod č.38.:

MAJ/8 - Směna pozemků v k.ú. Bolevec s paní Kroft v souvislosti se stavbou I/20 - II. etapa a se stavbou Obnova koryta Boleveckého potoka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ŘSD ČR)
Příloha č.2 (sdělení ÚMO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (geometrické plány)
Příloha č.7 (zákres stavby Obnova koryta Boleveckého potoka)
Příloha č.8 (stavba I/20 - katastrální mapy)
Příloha č.9 (Obnova koryta Boleveckého potoka-katastrální mapy)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 425/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:262 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX