Bod č.18.:

OPP/1 - Účelová dotace na I. etapu opravy vnějších omítek lodi kosela sv. Jiří v Plzni Malesicích

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (list vlastnictví)
Příloha č.3 (rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:242 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX