Bod č.21.:

OPP/4 - Účelová dotace na opravu omítek části jižní strany kostela sv. Petra a Pavla v Liticích

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (fotodokumentace objektu)
Příloha č.2 (list vlastnictví)
Příloha č.3 (rozpočet nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:245 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX