Bod č.31.:

MAJ/1 - Uzavření kupní smlouvy na převod TDI v souvislosti s výstavbou „VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ PLZEŇ - BRUČNÁ, p.č. 688/3“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost společnosti )
Příloha č.2 (doplnění žádosti spol.)
Příloha č.3 (upravení žádosti spol. dle stan. TÚ)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 164/2011)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 231/2011)
Příloha č.7 (zápis z KNM dne 18. 4. 2013)
Příloha č.8 (fotodokumentace)
Příloha č.9 (mapy)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 420/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:255 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX