Bod č.32.:

MAJ/2 - Majetkoprávní vypořádání se společností Křimická stavební s.r.o. v souvislosti se stavbou „Bytový dům Křimice“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost společnosti )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ )
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1497/2011)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 628/2011)
Příloha č.5 (zápis z KNM dne 18. 4. 2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace )
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 421/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:256 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX