Bod č.11.:

FIN/3 - Přijetí dotace pro projekt „Greenways – cyklostezka přes božkovský ostrov“

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Usnesení ZMP č. č. 390 z 6.9.2012)
Příloha č.2 (2. Návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:235 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX