Bod č.43.:

PROP/1 - Prodej pozemků p.č. 232/475, 476, k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 280/2006)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 388/2011) (*)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 152/2011) (*)
Příloha č.5 (Souhlas s užíváním stavby)
Příloha č.6 (Vyjádření OSI k věc. břemeni)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Mapa - územní plán)
Příloha č.9 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.10 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.11 (Geometrický plán)
Příloha č.12 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 435/2013 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:267 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX