Bod č.45.:

PROP/3 - Prodej pozemku p.č. 901/4, k.ú. Radobyčice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Předání z EVID)
Příloha č.2 (Žádost o prodej a o vydržení)
Příloha č.3 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko MO P3)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - územní plán)
Příloha č.8 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP ze dne 2.5.2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:269 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX