Bod č.47.:

PROP/5 - Změna usnesení ZMP č. 342 ze dne 16. 6. 2011

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 820/2011) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 342/2011) (*)
Příloha č.3 (Odstoupení p. Bláhy + zápis z jednání p. Bláhová)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapa - územní plán)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.8 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.10 (Usnesení RMP ze dne 2.5.2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:271 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX