Bod č.39.:

MAJ/9 - Uzavření budoucí kupní smlouvy v souvislosti se stavbou "Novostavba penzionu Plzeň, ul. U Velkého Rybníka" s Bc. Bendou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 81 - 12.3.2013)
Příloha č.4 (zápis z jednání KNM ze dne 18. 4. 2013)
Příloha č.5 (situace, vizualizace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 423 ze dne 2. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:263 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX