Bod č.8.:

ŘEÚ/1 - Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2012

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Závěrečný účet)
Důvodová zpráva (Závěrečný účet)
Příloha č.1 (Závěrečný účet - dokument)
Příloha č.2 (Rozpočtové opatření - operace finančního vypořádání)
Příloha č.3 (Rozpis použití investičních fondů příspěvkových organizací)
Příloha č.4 (Účetní závěrka města za rok 2012)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 413 ze dne 2. 5. 2013)
Příloha č.6 (usn. ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013)
Příloha č.7 (Příloha č. 1 k usn. ZMP č. 164 ze dne 25. 4. 2013)
Příloha č.8 (Usnesení FV ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:232 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX