Bod č.52.:

KV/2 - Zpráva o činnosti KV ZMP

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zpráva o činnosti KV ZMP)
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti KV ZMP )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX