Bod č.51.:

OŽP/1 - Dopravní opatření pro zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni

(předkladatel:Bc. Svobodová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Předloženo na stůl
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX