Bod č.44.:

PROP/2 - Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 508/3 k.ú. Bručná za účelem narovnání majetkoprávních vztahů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost vč. situace)
Příloha č.2 (stanovisko ORP a OŽP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (zápis KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (situace SVSMP)
Příloha č.10 (geometrický plán )
Příloha č.11 (majetek města)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 436/13) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:268 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX