Bod č.24.:

OSS/2 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Souhrnná důvodová zpráva ve věci dotačního titulu - Aktivity prorodinné politiky)
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.10
Příloha č.1 (Usnesení KSV RMP č. 4/13 ze dne 2. dubna 2013.)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 449 ze dne 2. května 2013.)
Příloha č.3 (Dopis organizace Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:247 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX