Bod č.26.:

OSS/4 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Souhrnná důvodová zprává - Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit)
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Příloha č.1 (Usnesení KIMC RMP č. 4/13 ze dne 3. dubna 2013)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 448 ze dne 2. května 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:249 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX