Bod č.28.:

OSS/6 - Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2013/00568)
Příloha č.2 (Usnesení KSV RMP č. 9/13 ze dne 16. dubna 2013)
Příloha č.3 (Dopis organizace)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 453 ze dne 2. května 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:251 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX