Bod č.30.:

OSS/8 - Poskytnutí finančních darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:radní Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (Souhrnná důvodová zpráva ve věci poskytnutí neinvestičních darů.)
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Příloha č.1 (Usnesení KZ RMP č. 2 ze dne 26. března 2013)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 451 ze dne 2. května 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:253 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX