Bod č.22.:

KPM/1 - Poskytnutí neinvestičních dotací na akce související s Grantovým programem pro rozvoj cestovního ruchu v roce 2013

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 464 ze dne 2. 5. 2013)
Příloha č.2 (Vyhlášení Grantového programu pro rozvoj cestovního ruchu v roce 2013)
Příloha č.3 (Zápis z jednání KPM )
Příloha č.4 (Důvodové zprávy, které jsou předmětem tohoto návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:246 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX