Bod č.7.:

NámZ/2 - Projednání nabídky společnosti AMÁDEUS PLZEŇ, a.s. na prodej pozemků v lokalitě bývalého DK INWEST

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Projednání nabídky společnosti AMÁDEUS PLZEŇ a.s. na prodej pozemků v lokalitě bývalého DK INWEST.)
Důvodová zpráva (Projednání nabídky společnosti AMÁDEUS PLZEŇ a.s. na prodej pozemků v lokalitě bývalého DK INWEST. ) (*)
Příloha č.1 (Seznam pozemků na LV č. 38616 k.ú. Plzeň)
Příloha č.2 (Nabídka společnosti AMÁDEUS PLZEŇ a.s. ze dne 23. 4. 2013)
Příloha č.3 (Dopis společnosti AMÁDEUS PLZEŇ a.s. ze dne 29. 4. 2013)
Příloha č.4 (Výpis LV č. 38616 k.ú. Plzeň)
Příloha č.5 (Katastrální mapa)
Příloha č.6 (Tabulka – simulace bankovního úvěru)
Příloha č.8 (Usnesení FV ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:231 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX