Bod č.6.:

NámZ/1 - Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným)
Důvodová zpráva (Návrh na jmenování nového člena dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným)
Příloha č.1 (Písemné sdělení R. Brouska o odstoupení z funkce člena DR)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 409 ze dne 2. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:230 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX