Bod č.49.:

OSI/1 - Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2012

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX