Bod č.13.:

KŘTÚ/11 - Demolice a vyřazení nefunkčního nemovitého majetku v areálu Ostende

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko MO Plzeň 1 )
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Zápis KNM)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Letecký snímek)
Příloha č.8 (Orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:237 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX