Bod č.4.:

PRIM/3 - IZ - Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:228 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX