Bod č.12.:

KŘTÚ/1 - Zrušení bodu II. usnesení ZMP č. 304 ze dne 22.6.2006 ve věci rozpracování vítězného návrhu řešení přestavby lokality Cukrovarská

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:236 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX