Bod č.41.:

MAJ/11 - Uzavření dodatku č. 1 ke SOSBK č. 2009/004514 ve věci prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o smlouvě budoucí kupní)
Příloha č.2 (usnesení ZMP)
Příloha č.3 (sdělení SK RAPID PLZEŇ o.s.)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (zápis z KNM RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:265 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX