Bod č.52a.:

BEZP/1 - Informativní zpráva ve věci OZV regulující hazadr na území MP

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Deklarace)
Příloha č.2 (Karta objektu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX