Bod č.52b.:

NámH/1 - Výběrové řízení na ředitele DJKT, příspěvkové organizace

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX