Bod č.30a.:

RadH/1 - Oznámení velitele MP Plzeň o zániku platnosti jeho osvědčení strážníka a s tím související potřeba zabezpečit velení MP Plzeň

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dopis Mgr. Šturma)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:272 rok:2013

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.5.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX