Bod č.17.:

EAP/2 - Dotace a finanční dary poskytnuté RMO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX