Bod č.8.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 8a/2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (rozpočtové opatření)
Návrh usnesení (výměna krycího listu)
Důvodová zpráva (rozpočtové opatření)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX