Bod č.21.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO P2 za období 04-06/2013

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2)
Příloha (informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:39 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX