Bod č.24.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci průběžného grantového programu v oblasti kultury „Mikrogrant pro rok 2013“

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení průběžného grantového programu - Mikrogrant 2013) (*)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí v dotačním programu „Mikrogrant 2013") (*)
Příloha č.3 (Výtah ze zápisu z jednání Komise kultury RMP ze dne 15. 5. 2013)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:298 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX