Bod č.11.:

MAI/1 - Stanovisko k návrhu Komise pro nakládání s majetkem RMP ve věci prodeje budovy Městské polikliniky na Slovanech, Francouzská třída 2,4

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX