Bod č.49.:

MAJ/1 - Majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou PLZEŇ - BUKOVEC, OBYTNÁ ZÓNA „U HŘIŠTĚ“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora )
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 595/2010)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 614/2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:322 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX