Bod č.36.:

BYT/2 - Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Jiřím Mrázem na dobu delší než 18 měsíců

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Jiřím Mrázem)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 15.5.2013) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 553 ze dne 30. 5. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:309 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX