Bod č.52.:

MAJ/4 - Směna spoluvlast. podílu 1/4 k celku na nemovitosti Kalikova 16 ve vlast. FO za byt.jednotku č. 18 v domě Francouzská 44 ve vlast. města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti FO)
Příloha č.2 (usnesení Komise RMO Plzeň 2)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace – Kalikova 16)
Příloha č.6 (fotodokumentace – Francouzská 44)
Příloha č.7 (katastrální mapy do majetku města Plzně)
Příloha č.8 (katastrální mapy z majetku města Plzně)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 631/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:325 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX