Bod č.53.:

MAJ/5 - Směna pozemků v k.ú. Bolevec mezi městem Plzeň a panem Tomášem Votavou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost pana Votavy + korespondence)
Příloha č.2 (sdělení MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (vyjádření SVSMP + návrhy řešení)
Příloha č.4 (sdělení Majetkové komise MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (katastrální mapy – modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 630/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:326 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX