Bod č.59.:

MAJ/11 - Výkup id. spoluvlastnických podílů o vel. 2/3 z celku na pozemcích pod mostem generála Pattona

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o výkup a zápis z jednání)
Příloha č.2 (Souhrnná stanoviska TÚ a vyjádření SVSMP)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Usn. ZMP, RMP, zápisy z jednání KNM)
Příloha č.5 (Zápis z jednání KNM RMP ze dne 14. 5. 2013 ) (*)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační turistická mapa))
Příloha č.8 (Usn. RMP č. 629 ze dne 30. 05. 2013) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:332 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX