Bod č.58.:

MAJ/10 - Zrušení usnesení ZMP č. 630 ze dne 13. 12. 2012 ve věci směny pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň a spol. TORRIMEX, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti TORRIMEX, s.r.o. o odstoupení od uzavření směnné smlouvy)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1503 ze dne 12. 11. 2012)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 630 ze dne 13. 12. 2012)
Příloha č.4 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 625 ze dne 30. 5. 2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX