Bod č.54.:

MAJ/6 - Výkup pozemku p.č. 8414/98, k.ú. Plzeň, z vlast. ČR - Správa státních hmotných rezerv do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (územní rozhodnutí)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení ZMP z roku 2010)
Příloha č.4 (návrh kupní smlouvy)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:327 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX