Bod č.43.:

OŽP+ŘEÚ/1 - Použití FRR MP na zajištění finančního krytí nápravných opatření vyplývajících z rozhodnutí MŽP pro bývalou skládku Ledce

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:316 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX