Bod č.14.:

MAI/2 - Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany v budovách mateřských škol od počátku roku 2013

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ vyhodnocení inv.výst.2013-MŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX