Bod č.22.:

KT/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO P2 za období 03-05/2013

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápisy, protokoly z kontrol) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:40 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX