Bod č.16.:

TAJ/5 - Podnět paní Evy Pelantové - nepořádek a návrh na zastřešení zastávek MHD v Malostranské ulici

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Podnět paní Pelantové)
Informativní zpráva č.2 (Odpověď starosty č. j. 36/2013)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:36 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX