Bod č.19.:

EAP/5 - Činnost Školských rad při ZŠ v MO Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:pí Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ - k práci školské rady při ZŠ)
Příloha (IZ - k práci školské rady při ZŠ - příloha)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:38 rok:2013

3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX